Свещена терапия 1-ви том

Код: E005
Свещена терапия  1-ви том
Описание

320 стр., м.к.
Разкрива законите, управляващи живота на човешката душа, и сочи път за преодоляване на страданието, невежеството, нравствените и физически недъзи на съвременното човечество.

p/> Share

Цена: 10.00лв.
Брой:
Изпрати на приятел Добави в списъка с желания

Зор Алеф - “Свещена терапия”
Какво е Състраданието?
Това е въпросът, породил Великото Изкуство на Свещената Терапия, превърнал се в негова Основа и Същност, съединил в себе си Алфата и Омегата, Началото и Края, Истината и Мълчанието. Въпрос, който беше в началото на Пътя и който ще бъде в края. Той е Тайна, Цел и Ключ за живота на човешката душа. И няма тайна, толкова непостижима, тъй като Състраданието е безкрайно, както Душата и Вселената. Няма цел по-достойна и по-велика, тъй като Състраданието е Път и Учител по Пътя. Няма живот извън Състраданието, тъй като жив Човек е само този, който доброволно приема болката на своя ближен. Какво е Състраданието? Може би само Сфинксът знае, но каменните му уста, както и хилядолетия назад изразяват само леко присмехулна, но бащинска усмивка и нищо няма да наруши непреходното му безмълвие… Мнозина търсещи отчаяно и сляпо се опитваха да проникнат в тайната на тази усмивка и в своето безсилие не можаха да разберат, че има въпроси, които са по-важни от отговорите. Стотиците животи, изживени на Земята от най-добрите сред хората, бяха ту песъчинки, ту могъщи камъни, от които Творецът със своята ръка изгради входа в Светилището на Състраданието. Но дори тези, които преминаха през Възраждащия Пламък, вечно горящ между двете колони на Преддверието, не знаят влезли ли са в Храма, или не, тъй като неговите стени са толкова далеч една от друга, че живият не ги вижда, а сводовете на Храма са самата Вечност. И когато бях сред търсещите в началото на Пътя, аз разбрах, че Пътят е само велик въпрос, а до отговора може да се доближиш само чрез непрекъснато повтаряне на въпроса. Казаното чрез словото е слово, даденото от Духа е Дух и словата ще останат слова дотогава, докато не бъдат подети от Духа. Затова Човек не трябва да знае истината по-рано от предвидения час, той ще се доближи до нея само чрез мълчаливо служене, като събира зрънце по зрънце семената на дадените от Господа отговори, като ги посажда в дълбините на своята душа, докато не пораснат и не дадат плод. И когато питам: “Какво е Състраданието?”, аз не намирам отговор, но знам, че без този велик въпрос, без стремежа да постигнеш Състраданието, Състраданието не съществува. Не знам какво е Състраданието в цялата му пълнота и във вечното му безмълвие, но в непрекъснатото му търсене се разкриват важните етапи и завоите по Пътя на Сиянието. Caritas et Reversibilitas. Отъждествяване и Възобновяване. Всички закони за служене на ближния и за лечение на неговите страдания са тук. Да отъждествиш себе си с болката. Да станеш болка. Да я победиш в себе си. Да възобновиш Силата на Човека. И така, ето ви два ключа за Състраданието, но къде е ТО САМОТО? Когато лекувах чужд тумор или тежък душевен недъг, понякога чувствах как сам бавно обезумявам, как кучешките зъби на болестта се впиват в моя собствен мозък, черен дроб, бели дробове и аз бях готов да прокълна тази Мъдрост и това Изкуство, постигането на които ме превърна в лоно на човешкото страдание. Но още един ярък проблясък светлина, още един лъч, дошъл свисше, и болестта отстъпваше, отиваше там, където нейното съществуване ставаше невъзможно. Затова Магът и всеки Човек, който потенциално е Magus, е “жив обесен”, свидетел на страданието. Такъв е неговият Път – до края на земните му дни и до изпълняването на Завета. Такъв е Законът на Отъждествяването. Но не такъв е пътят на идещия, тъй като за него са израсли дърветата и са събрани плодовете, но как те са порасли, какво са поели корените, затова по-добре да премълчим. Такъв плод е тази книга. Нейните корени са човешката болка, нейният ствол е отъждествяване с болката, плодовете са изцеление и възобновяване. Затова създаването на труд, посветен на изкуството на Състраданието, великото изкуство на “Свещена Терапия”, е преди всичко потребност, родена от въпроса на съвестта – “Всичко ли си направил, за да облекчиш страданията на ближния?”… Адепт на “Свещената Терапия” е на първо място този, който е направил състраданието крайъгълен камък на своето битие и единствен смисъл на своето съществуване. Затова говори Христос, когато твърди, че цялата наша Мъдрост и знанието на всички неща без Любов, която ги съживява, е пуст звук и нищо повече. Спомням си една проста и велика приказка от историята на моя български род. Чорбаджията Нинко, мой български пра-пра-прадядо, когото за умението и грижливостта, с която водел делата си, нарекли Стопанина, а за ясния му ум и праведния му живот – Мъдреца, бил един от най-богатите хора в своя край, освен това, както казвали, бил вещ в тайните науки… Хората, тръгнали сутрин на работа, често го виждали седнал неподвижно на върха на хълма, с лице към изгряващото Слънце. Болните, които той излекувал с билки, чрез поставяне на ръце или чрез богомилско баене, били безброй в околните села. С тихо и спокойно слово, с поглед, изпълнен с дълбоко разбиране или с някакво особено знание, за което си знаел само той, Нинко премахвал болката, давал покой на сърцата, помирявал врагове. За мъдростта на неговите съвети се носели легенди. Нинко се родил в жестока епоха. Три столетия не пресъхвали сълзите по българската земя – потъпкана, задъхваща се, гинеща под тежкото бреме на турското робство. Кръв се леела навсякъде и дори камъните се напоили с кръв и лозите, опиянени от нея, давали горчив плод. Той не показал мъката си и прехапал устни, потиснал яростното си ридание, когато едно селско момче с вик дошло при него - войниците взели заложници, заключили ги в черквата и по заповед на кехаята щели да ги изгорят, ако селото не предаде хайдутите… Изтичал тогава чорбаджията в дома на кехаята, напъхал в ръцете на чиновника злато и го убедил да хранят и да поят заложниците до неговото връщане. Много дни препускал той безжалостно, яздейки любимия си кон, докато не пристигнал в палатите на турския султан. Преклонил пред него коляно чорбаджията и помолил милост за съселяните си: - Стене българската земя, владико, и невинни страдат заради чужди грехове. Ти си взел плодовете на тази земя, защо ти е нужна нейната кръв? - Аз мога да те унищожа, българино! Какво ще остане тогава от цялата ваша любов към мръсния ближен и от твоя ум, който ти е помогнал да влезеш в този дворец! - Ще остане любовта, чистотата на сърцата и хорската памет за доброто дело. Аз не се боя от смъртта, владико. - Ти скъпо ще ми платиш за всяка християнска душа, ще ми дадеш всичкото си имущество… Съгласен ли си? - И кръвта си ще дам. Изумил се султанът от такава голяма вяра и любов към Човека, извикал писаря и му продиктувал заповед за помилване. Седял обеднелият богаташ в градината и се прощавал с всичко, което някога радвало очите му, и се вслушал в долитащата отдалеч песен на берачите на грозде: …Избодоха му и двете очи и го не питат, нито разпитват, току си взеха хубава Яна, та я качиха на бърза коня, да я откарат долу, в полето, долу, в полето, татарско село. Яна Йовану тихо говори: Остани, сбогом, брате Йоване! Хайде, със здраве, хубава Яно! Очи си нямам аз да те видя, ръце си нямам да те прегърна, нозе си нямам да те изпратя! И все по-светло ставало лицето на Мъдреца – “Няма нищо по-скъпо от Човека. Аз съм най-богатият!” Няма нищо по-скъпо от Човека! Това е духовният девиз на древното изкуство Свещена Терапия – Великото Изкуство (ARS MAGNA) за спасение на Човека. Този, който съзнателно е стигнал до тази мисъл и служи в човешкото общество, като облекчава болката на другите, е адепт на Свещената Терапия. Като се учи да обича хората и прониква в чуждото страдание, Човек се учи да обича Бога, природата и хармонията. С други думи, любящият Човек става съвършен Човек. Как да направи така, че любовта към Човека да намери своята опора в този живот, да намери своята точка на материализация, без да остава в края на краищата абстрактно и умозрително понятие - ето това е една от главните задачи на духовния Човек. За да стане тази трудно достижима цел по-достъпна, за да обяснят на изгубения и отчаян Човек метода за правилно служене на хората, още в дълбока древност по египетски сведения е била положена основата на целия комплекс специални науки за Човека. Езотеричните науки са останали непоклатими в своите основи хилядолетия наред, от тях са се зародили и разпространили така наречените “официални науки” - химията от алхимията, физиката от метафизиката, астрономията от астрологията, математиката от Свещената математика. Техните адепти са създали всички големи световни религии. И част от това знание, проникнало в умовете на талантливи хора от различни епохи, е послужила като основа, върху която е израснал методът на философското разсъждение. Така че не бива да смятаме езотеричното знание отделно нито за наука, макар че то е най-висшата от всички науки, нито за религия, въпреки че това е най-древният метод за познание на Бога, нито за философия, въпреки че то е самата мъдрост. Великото Изкуство е името, с което посветените векове наред наричат това, което така старателно крият от външните, в името на което всеки момент са готови да приемат мъченичество и заради което живеят и му служат най-добрите от хората. Свещената Терапия, изкуството за лечение на Човека, е една от най-големите системи в езотеричното знание, синтезираща в себе си повечето практически методи на Висшата Магия, теургия, кабала и алхимия. Затова, който иска да практикува Свещена Терапия, трябва да познава добре тези науки и въобще целия окултизъм. Но и тези знания са недостатъчни. Нека кажем така – адептът на Свещената Терапия трябва да бъде мъдрец, защото ако си остане само умен и знаещ, той ще може да претендира само за опити в областта на физическото тяло на Човека и всъщност няма да се различава от обикновен лекар. Разликата между ума и мъдростта е едновременно и проста, и огромна: умният Човек може да бъде злодей, а мъдрецът – никога. Умът може да разрушава, Мъдростта само създава. Съответно, ако ние желаем да създаваме не само в областта на физическата материя, но и в Духовен План, да водим Човека към нов живот, на нас ни е необходима мъдрост. Това означава, че тайните на изкуството на Свещената Терапия ще останат завинаги сигурно скрити от злодеи и глупци, тъй като за постигането на тези тайни е необходима колосална съзидателна работа върху себе си, пълно превъзпитаване на собствената воля и което е най-главното, духовна чистота или умение да жертваш себе си в името на Човека. Затова може да се направи следното общо определение: Свещената Терапия е наука на Волята, Любовта и Жертвата. Воля, Любов и Жертва, това е един от най-тайнствените и дълбоки магически тернери, върху които е построена науката за служене на Бога и на Човека. Без да притежава воля, адептът не може да въздейства върху пациента, без любов неговото въздействие няма да бъде съзидателно, без да принесеш себе си в жертва, не можеш да изпълниш предишните две условия. В древните времена, когато Свещената Терапия като наука, изкуство и духовен метод е запазвала своя приоритет и неделимост в областта на оздравяването на Човека, маговете и жреците всъщност са били единствените носители на лечебната наука. Египетските, халдейските и индийските храмове са служели тогава едновременно за няколко цели – за възпитаване на децата, за духовно оздравяване на Човека въобще и в частност на човешкото тяло. Напоследък се появи новото название “нетрадиционна медицина”, което подразбира лечение чрез така наречените екстрасензорни възможности, с билки и с други народни методи. Създават се всякакви центрове, където, обединени, “нетрадиционни личности” – от екстрасенси до селски знахари и магесници, се опитват да лекуват всички от всичко. Някои от тях правят опити (често не особено успешни) “да сложат на място биологическата матрица на Земята”, други “кърпят озоновите дупки”, трети напрегнато се борят с “края на света”… Човек, съвършено объркан от тези “пара…” и “екстра…” вече не знае към кое да се отнася сериозно и на кое да се усмихне. В това изследване ние изцяло избягваме всичко “нетрадиционно” и “паранормално”, тъй като Свещената Терапия, майка на съвременната официална медицина, е най-древното и традиционно изкуство за лечение. Може да възникне въпросът за някои особени “способности”, които са необходими на адепта за занимания със Свещена Терапия. Ще отбележим веднага – в изкуството Свещена Терапия всички способности са вторични. Това означава, че на адепта по всяка вероятност може да му бъде дадено “малко” от природата, но силата, без която е невъзможно лечението, му се спуска свисше, като следствие на неговата задълбочена работа върху своето съзнание, воля и личност и след пълното духовно превъзпитаване и победа над самия себе си. По този път са вървели всички мъдреци, праведници и светци. Сериозното, целенасочено изучаване на класическия окултизъм и стремеж към духовно съвършенство - ето това е пътят, по който трябва да върви ученикът на Свещената Терапия. Без да притежава духовна сила и най-ученият изследовател ще оприличи своя интелект само на енциклопедия. Без да притежава знания и най-добрият от хората може да тръгне по пътя на срамни заблуди и невежество. А това на свой ред ще го доведе до бавна загуба на всички нравствени качества, ако не го превърне във фанатичен маниак…

Бюлетин

 

Запишете се за бюлетина и научете първи за нови издания и специални предложения!
* задължителни полета

Безплатна доставка

Всяка поръчка на стойност над 60 лв. ще бъде доставена до Вас напълно безплатно!

 

Количка

Количката е празна.

Най-продавани

Законите на парите

Законите на парите

-30%
Цена: 10.50лв.
Каталожна цена: 15.00лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена: 10.50лв.
Каталожна цена: 15.00лв.
Отстъпка: 4.50лв. (30.00%)

Намерете ни

 

Follow ikanhira on Twitter