Телепатията и Етерния проводник

Код: E010
Телепатията и  Етерния проводник
Описание

159 стр. м.к.
Телепатията, която днес започва да се развива у духовно пробудените стремящи се по света, няма отношение към центъра на слънчевия сплит, т. е. към животинската природа, а е следствие от менталното поляризиране и от допира с душата и Триадата. Така се създава открит канал за общуване в две посоки:

а) вертикална, към духовната Йерархия на планетата, която се стреми да предаде Плана на всички възприемащи умове;

б) хоризонтална, към умовете на хората, обединени като единно цяло в менталната субстанция на човешкото съзнание

Във втората част на книгата се разглежда етерната тъкан на планетата и слънчевата система, съставна част от която са всеки човек и форма...

Share

Цена: 5.00лв.
Брой:
Изпрати на приятел Добави в списъка с желания

УЧЕНИЕТО ЗА ТЕЛЕПАТИЯТА

I. ПОЛЕТО НА ТЕЛЕПАТИЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Една от характерните черти, която отличава групата на световните служители и знаещи е, че на практика не съществува външна организация, която да ги обединява. Те са сплотени от вътрешната структура на мисълта и от телепатична взаимовръзка. Великите, на Които всички се стремим да служим, са свързани по този начин и могат при най-малка необходимост и с минимален разход на сили да осъществят връзка помежду си. Те всички са настроени към особена вибрация. В новите групи заедно се събират хора, които са много различни по своята природа, намират се на различни лъчи и принадлежат към различни националности, като всеки от тях е продукт на твърде разнообразни условия на живот и наследственост. Освен тези очевидни фактори, които незабавно привличат нашето внимание, същото разнообразие съществува и в жизнения опит на душите. Сложността на проблема неимоверно нараства, ако се вземат предвид дългият път, който всеки е изминал, и многобройните фактори (възникнали в неясното и далечно минало), които са оформили човека такъв, какъвто е сега. Затова, ако се размисли върху пречките и трудностите, произтичащи от едни толкова разнообразни условия, незабавно възниква въпросът: какво служи като общо място за среща и какво прави възможно взаимодействието между умовете? Отговорът на този въпрос e от първостепенно значение и изисква ясно разбиране. [2] В библейския израз „В Него живеем, движим се и съществуваме“ се говори за фундаментален природен закон и се има предвид фактът, който бележим с доста безсмислената дума Вездесъщност. Нейната основа се крие в субстанцията на вселената и в това, което учените наричат етер; думата „етер“ е общ термин, обозначаващ океан от енергии, които са взаимосвързани и образуват единното синтезно енергийно тяло на нашата планета. Пристъпвайки към темата за телепатията, трябва внимателно да изясним факта, че етерното тяло на всяка форма в природата е съставна част от субстанциалната форма на Самия Бог – не плътната физическа форма, а това, което езотеристите разглеждат като формообразуваща субстанция. Ние използваме думата Бог, за да обозначим проявлението на Единния Живот, който оживотворява всяка форма на външния обективен план. Етерното или енергийното тяло на всяко човешко същество е съставна част от етерното тяло на самата планета, а следователно и от слънчевата система. Така всяко човешко същество в основата си е свързано с всяко друго външно проявление на Божествения Живот, било то малко или голямо. Функцията на етерното тяло се състои в това да приема енергийните импулси и да се активизира под въздействието на тези импулси или силови потоци, излъчвани от съответните източници. Етерното тяло всъщност не е нищо друго, освен енергия. То е съставено от мириади /необозримо много/ силови нишки или миниатюрни енергийни потоци, свързани с емоционалното тяло, менталното тяло и с душата, и координирани от тях. Тези силови потоци на свой ред оказват въздействие върху физическото тяло и го активизират по един или друг начин в зависимост от природата и силата на типа енергия, която доминира в етерното тяло в определен момент. [3] По тази причина именно чрез етерното тяло циркулира енергията, породена от нечий ум. При човечеството като цяло е налице безсъзнателен отклик спрямо управляващите нагласи на Универсалния Ум; в съвременната епоха нещата са по-сложни поради растящата отзивчивост към масовите идеи, наричани понякога обществено мнение, и бързото развитие на човешката менталност. Сред човешкия род съществуват и такива представители, които откликват на вътрешната група Мислители, Които, работейки в ментална материя, контролират от субективната страна на живота осъществяването на великия план и проявлението на божествената цел. Тази група Мислители е разделена на седем главни отдела и се ръководи от трите велики Живота или свръхсъзнателни Същности: Ману, Христос и Махачохан. Те работят главно чрез метода на въздействие върху умовете на адептите и посветените, които на свой ред въздействат върху умовете на учениците в света, а учениците (всеки от своето място и със своята отговорност), разработват своя концепция за плана и се стремят да я реализират, доколкото е възможно. Както се досещате, налице е процес на понижаване скоростта на вибрациите, докато те не станат достатъчно бавни, за да въздействат върху материята на физически план и да направят възможно изграждането на организирани следствия в нея. Досега тези ученици в голяма степен работят сами с изключение на случаите, при които са налице кармични взаимоотношения, а телепатичното общуване принципно е ограничено в рамките на Йерархията от адепти и посветени, във и извън въплъщение, както и при индивидуалната Им работа с Техните ученици. Вече е съвсем възможно подобна телепатична връзка да се постигне между учениците на физически план. Тази група мистици и знаещи (независимо от това, къде се намират) [4] в крайна сметка ще успеят да общуват помежду си по този начин и вече често го практикуват. Някоя основна мистична идея или ново откровение на истината внезапно се разпознава от мнозина и едновременно намира израз в много умове. Никой не може да претендира за собствени права върху представения принцип или истина. Тя е регистрирана от няколко ума. Обикновено се приема, че тези хора са доловили вътрешните мисловни потоци или са откликнали на движението на Универсалния Ум. Фактически и технически обаче това не е така. Информацията на Универсалният Ум се възприема от някой член на планетарната Йерархия благодарение на Неговата ментална предразположеност и подготовка. Този факт незабавно става известен на работещите адепти. Това е нова идея, ново откритие или ново откровение за групата адепти (разбира се, телепатично, братко мой) и след като я обсъдят, Той я представя на Своята група ученици. Сред тях Той открива онзи, който е по-отзивчив и схваща по-бързо от останалите, а благодарение на ясното си мислене и силата на формулираните мисъл-форми може да въздейства върху другите умове. Те възприемат концепцията като своя собствена, захващат се за нея и я довеждат до проявление. Всеки разглежда това като своя особена привилегия и поради специфичната си нагласа и автоматично породена отговорност е принуден да насочи цялата си енергия за осъществяване на тази концепция – да работи и отстоява своите мисъл-форми........................

II. ТЕЛЕПАТИЧНАТА РАБОТА Телепатията и други подобни способности могат да бъдат разбрани едва след като по-добре се осмисли природата на силите, еманациите, излъчванията и енергийните потоци. Това време настъпва бързо, тъй като науката прониква все по-дълбоко в тайната на енергиите и започва да работи, подобно на окултиста, в света на силите. Трябва да се разбере също, че едва след като съответните центрове започнат съзнателно да бъдат използвани, ние ще се научим да работим толкова целенасочено, че ще постигнем плодотворни резултати. Например, ако емоционалният човек, използващ предимно центъра на слънчевия сплит, се опита да осъществи връзка с умствен тип човек, това ще породи единствено объркване. Двете страни използват различни центрове. Те са чувствителни спрямо едни типове сила и са невъзприемчиви спрямо други. Някои хора, макар да са умствено поляризирани и следователно чувствителни към сходни вибрации, правят опит да осъществят телепатична връзка, когато една от страните е в емоционално напрежение, поради което е нечувствителна, или когато едната страна е прекалено заета с определен ментален проблем и е обградена със стена от мисъл-форми, което я прави недостъпна за впечатления. От казаното можете да се убедите, че непривързаността е необходимо качество и условие за успех в телепатичната работа. Всички, които се стараят да вървят по Пътя на Ученичеството, се стремят да живеят в теменния център и чрез медитацията да се отворят за силата на душата. Проблемът, който срещате като ученици, обучаващи се в телепатична чувствителност, се дължи на две неща: — Първо, кое от вашите три тела е най-активно; това показва къде субективно живеете през по-голямата част от времето. [12] — Второ, кой от центровете ви е най-действен и чрез кой център най-лесно се приспособявате към съвременните условия на живот. Има се предвид следното: къде най-вече е фокусирана жизнената ви енергия и къде максимално се проявява вашата сетивна енергия. Разбирането на този факт ще ви даде възможност да работите по-добре и да експериментирате интелигентно. Затова наблюдавайте себе си внимателно, но без личен елемент, ориентирайте се за причините и следствията при получаваните резултати, тъй като само така ще натрупате необходимите знания. Третият тип телепатична работа е от душа към душа. Това е най-висшият възможен за човечеството тип телепатична работа, онази форма на общуване, чиято заслуга са всички вдъхновени писания, притежаващи действителна сила – световните Писания, просветлените речи, вдъхновените оратори и езикът на символизма. Тя е възможна само когато е налице интегрирана личност, способна да се фокусира в съзнанието на душата. В същото време умът и мозъкът трябва да поддържат съвършена връзка и изравняване. Моята цел е да осветля още повече науката за общуването, чието начало е положено от осезанието и което се развива чрез звука, символите, думите и изреченията, езиците, писането, изкуството и т. н., за да достигне етапа на висшите символи, вибрационния контакт, телепатията, вдъхновението и просветлението. Това е само общ обзор, а на подробностите ще се спрем по-късно. Работата на телепатичните комуникатори е една от най-важните в настъпващата нова епоха и ще е полезно да се добие известна представа за нейното значение и техниките . [13] Ще резюмирам накратко изложеното по-горе с констатацията, че у индивидите: 1. Телепатичното общуване се осъществява между тяхната: а) Душа и ум. б) Душа, ум и мозък. Това засяга вътрешното им индивидуално развитие. 2. Телепатичното общуване между индивидите се осъществява: а) Между две души. б) Между два ума. в) Между два слънчеви сплита (следователно, чисто емоционално). г) Между всичките три аспекта едновременно (в случаите на много напреднали хора). 3. Телепатично общуване се осъществява и между: а) Учителя и Неговите ученици или ученик. б) Учителя (и Неговата група) и групата или групите на сензитивите и стремящите се на физически план. в) Субективните и обективните групи. г) Окултната Йерархия и групите от ученици на физически план. д) Йерархията и Новата Група Световни Служители, за да въздейства на човечеството и да бъде приближено то към целта.................

III. ТРИТЕ ТИПА ТЕЛЕПАТИЯ Нека сега да обсъдим подробно изброените по-горе три типа телепатия: инстинктивната, менталната и интуитивната телепатия. Те пораждат различни видове активност и настройват (ако използваме тази позната дума) към различни равнища на свързване. 1. Инстинктивната телепатия се основава на енергийните импулси, излъчвани от едно етерно тяло и пораждащи впечатление у друго. Свързващата среда, както вече видяхме, е етерната субстанция на всички тела, която по необходимост е единна с етерната субстанция на планетата. Областта около слънчевия сплит (макар и не в непосредствена връзка с този център, който представлява инструмент, различен от всички останали инструменти или центрове) е чувствителна към въздействието на етерната енергия, тъй като тази област в етерното тяло е пряко „свързана“ с астралното или чувственото тяло. Близо до слънчевия сплит (до далака) се намира и онзи център, който е канал за постъпването на праната в човешкия механизъм. Инстинктивният отклик на етерния контакт е бил средство за общуване в Лемурийската епоха и до голяма степен е заменял мисленето и речта. Преди всичко той е засягал двата типа впечатления, свързани съответно с инстинкта за самосъхранение и с този за себевъзпроизводство. Висшата форма на тази инстинктивна телепатия се е запазила и до днес в често употребявания израз „Имам чувството, че...“ и други подобни фрази. Те са по-скоро астрални и действат чрез астралната субстанция, използвайки областта на слънчевия сплит като чувствителна повърхност за оказване на въздействие и за приемане на впечатления. [17] Тук трябва да изясним нещо, над което си заслужава да размислите. Астралната (не етерната) чувствителност или „телепатията чрез чувстване“ по същество е атлантски метод за общуване, който в крайна сметка е задействал използването на самия център на слънчевия сплит като приемащ агент. Излъчващият агент (ако мога да използвам подобен израз) обаче е действал чрез цялата област на диафрагмата. В тази част на човешкия проводник при необходимост сякаш възниквало струпване на сили или изходящи вълни от енергия. Относително обширното място, чрез което е била изпращана информацията, действало като голям общ разпределител. Областта обаче, която е получавала впечатлението, е била по-локализирана и е включвала само слънчевия сплит. Причината за това се крие във факта, че през Атлантската епоха човешкото същество все още не било способно да мисли по начина, по който ние разбираме мисленето. Цялата долна част на тялото, в трудно разбираем за нас смисъл, е била предназначена за чувстване; единственото мисловно усилие на предаващия е било да произнесе името на получаващия, плюс наименованието или понятието за идеята, която се съобщавала. Тази зародишна мисъл е долитала до своята цел и могъщият „чувстващ“ апарат на слънчевия сплит я е приемал, силно привличайки към себе си (като магнит) „чувственото впечатление“ и по този начин се е приближавал към изпращащия. Именно такъв процес протича, когато например майката „чувства“, че някаква опасност заплашва нейното дете или че нещо се случва с него. По този начин, чрез инстинктивната любов, тя е способна да изпрати понякога най-категорично предупреждение. При получателя е включен в действие слънчевият сплит, а при изпращача – областта около диафрагмата. 2. В нашата арийската раса инстинктивната телепатична работа все още е основна проява на тази духовна възможност, с тенденция обаче за постепенно нарастване ролята на менталната телепатия. [18] В този преходен период е изключително трудно да се определят или разграничат въвлечените в нея специфични области, тъй като слънчевият сплит все още е извънредно активен. Това, което сега наблюдаваме, е смес между инстинктивна телепатия и наченки на ментална телепатия, която обаче се проявява много рядко и единствено у образованите съсловия. За масите основно средство за контакт си остава инстинктивната телепатия. При менталната телепатия е въвлечен главно гърленият център; понякога е налице незначителна сърдечна активност, но винаги има и реакция на слънчевия сплит. Оттук и нашият проблем. Често изпращащият излъчва съобщението през гърления център, а получаващият все още използва слънчевия си сплит. Това се среща най-често и бих искал да го запомните. Изпращането на съобщението може да включва гърления център, което при ученика често се случва, но получателят вероятно използва центъра на слънчевия сплит. Гърленият център е най-вече център или средство за цялата творческа работа. В крайна сметка обаче сърцето и гърлото трябва да бъдат използвани в синтез. По-рано посочих причината за това с думите: „Единствено от сърдечния център могат действително да струят онези енергийни линии, които свързват и съединяват. Именно по тази причина препоръчах определени медитации, които активизират сърдечния център (между лопатките), свързвайки го с центъра в главата чрез неговото (на сърдечния център) висше съответствие, намиращо се в теменния център (хилядолистния лотос). Този сърдечен център, когато е адекватно излъчващ и магнетичен, свързва учениците както помежду им, така и с целия свят. Той поражда също и онова телепатично взаимодействие, към което трябва да се стремим и което творчески е толкова полезно за духовната Йерархия, но при условие че бъде установено в група, в която учениците са дали обет [19] за служене на човечеството. Тогава на тях може да се разчита.“ (Ученичеството в Новата Епоха, т. 1, стр. 87 от оригинала)........

Бюлетин

 

Запишете се за бюлетина и научете първи за нови издания и специални предложения!
* задължителни полета

Безплатна доставка

Всяка поръчка на стойност над 60 лв. ще бъде доставена до Вас напълно безплатно!

 

Количка

Количката е празна.

Най-продавани

Законите на парите

Законите на парите

-30%
Цена: 10.50лв.
Каталожна цена: 15.00лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена: 10.50лв.
Каталожна цена: 15.00лв.
Отстъпка: 4.50лв. (30.00%)

Намерете ни

 

Follow ikanhira on Twitter